Hà Nội: Bàn giao hơn 3.020m2 đất xây dựng đường nhánh N10 giai đoạn 2

You are here: