Tình hình bất động sản Việt Nam hiện nay | Tin tức thị trường địa ốc | Trang 3

   11:26 14/02/2018 Mới đây, Tp.HCM đã triển khai thêm 3 “chìa khóa” tạo sự phát triển mới cho thị trường bất động sản (BĐS), đó là đề án xây dựng đô thị thông minh; thực hiện phát triển liên vùng theo quy hoạch điều chỉnh vùng TP.HCM vừa được Chính phủ…